Instytucjonalizacja Współpracy PLIG-LPCC

Porozumienie o współpracy

W miesiącu lipcu 2019 zostały poczynione uzgodnienia dotyczące zinstytucjonalizowania współpracy pomiędzy Polsko-Luksemburską Izbą Gospodarczą z siedzibą we Wrocławiu a Luksembursko-Polską Izbą Gospodarczą z siedzibą w Luksemburgu. Ustalono, że porozumienie o współpracy zostanie podpisane podczas Zgromadzenia Ogólnego członków LPCC w dniu 12.11.2019 r. Obejmie ono ustalenia w zakresie promocji obu Izb, odpłatności za członkostwo, współpracę podczas realizacji wspólnych przedsięwzięć, a także zakres i sposób informowania o działaniach na stronach internetowych każdej z Izb.

Omówiono także zaproszenie Prezesa Luksembursko-Polskiej Izby Handlowej Artura Sosny do Kolegium Konsultacyjnego PLIG, a Krzysztofa Bramorskiego do Advisory Board Members LPCC.

Po podpisaniu porozumienia Prezes PLIG Krzysztof Bramorski weźmie udział w spotkaniu w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Luksemburgu.