Instytucjonalizacja współpracy PLIG-LPCC

Porozumienie o współpracy

W lipcu 2019 poczyniono uzgodnienia dotyczące zinstytucjonalizowania współpracy pomiędzy Polsko-Luksemburską Izbą Gospodarczą z siedzibą we Wrocławiu a Luksembursko-Polską Izbą Gospodarczą z siedzibą w Luksemburgu.

Porozumienie o współpracy zostanie podpisane podczas Zgromadzenia Ogólnego członków LPCC w dniu 12.11.2019 r. Obejmie ono ustalenia w zakresie promocji obu Izb, odpłatności za członkostwo, współpracę podczas realizacji wspólnych przedsięwzięć.