Świąteczne życzenia

Rok 2021 okazał się dla Izby dość owocny i produktywny. Działając w ramach narzuconych na biznes ograniczeń oraz zasad, kontynuowaliśmy pracę na rzecz rozwoju i wspierania działalności międzynarodowej.

czytaj dalej