Rozwijaj swój biznes

Grow your business

Poznaj nas
About us
Skontaktuj się
Contact us

Łączymy

Kreujemy wydarzenia dając możliwość zawierania wartościowych międzynarodowych kontaktów.

O nas

Polsko-Luksemburska Izba Gospodarcza powstała w styczniu 2019 r. i zrzesza przedsiębiorców z Polski i Luksemburga reprezentujących różne branże gospodarki. Naszym celem jest dostarczenie członkom Izby rozwiązań ułatwiających rozwój międzynarodowej współpracy i zacieśnianie obecnych kontaktów.

Reprezentujemy

Interesy członków Izby reprezentujemy wobec władz lokalnych i innych organizacji gospodarczych.

About us

łączymy | connecting
wspieramy | suporting
reprezentujemy | representing

Polsko-Luksemburska Izba Gospodarcza powstała w styczniu 2019 r. i zrzesza przedsiębiorców z Polski i Luksemburga reprezentujących różne branże gospodarki. Naszym celem jest dostarczenie członkom Izby rozwiązań ułatwiających rozwój międzynarodowej współpracy i zacieśnianie obecnych kontaktów.

Czy to prawda co mówią o...

Do Polsko-luksemburskiej Izby Gospodarczej należą m.in.:

Aktualności