Rozwiń swoją działalność

Grow your business

About us
O nas
Contact us
Skontaktuj się z nami

Łączymy | Connecting

Kreujemy wydarzenia, dając możliwość nawiązania cennych międzynarodowych kontaktów. We create events by providing opportunities to make valuable international contacts.

O nas | About us

Polsko-Luksemburska Izba Gospodarcza powstała w styczniu 2019 r. i zrzesza przedsiębiorców z Polski i Luksemburga reprezentujących różne branże gospodarki. | The Polish-Luxembourg Chamber of Commerce was established in January 2019 and brings together entrepreneurs from Poland and Luxembourg representing various sectors of the economy.

Reprezentujemy | Representing

Reprezentujemy interesy członków Izby wobec władz samorządowych i innych organizacji gospodarczych. | We represent the interests of Chamber members before local authorities and other business organizations.

O nas | About us

łączymy | wspieramy | reprezentujemy
connecting | suporting | representing

Polsko-Luksemburska Izba Gospodarcza powstała w styczniu 2019 r. i zrzesza przedsiębiorców z Polski i Luksemburga reprezentujących różne branże gospodarki.

The Polish-Luxembourg Chamber of Commerce was established in January 2019 and brings together entrepreneurs from Poland and Luxembourg representing various sectors of the economy.

Czy to prawda, co mówią o... | Is it true what they say about...

Members of the Polish-Luxembourg Chamber of Commerce include

Do członków Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej należą

Latest news

Najnowsze wiadomości

News
Back to Business Mixer 2023

We are pleased to invite you to: Back to Business Mixer organized in cooperation with bilateral chambers associated in the International Group of Commerce (IGCC) and the Warsaw School of Economics, which will take place on September 13, 2023

Read On
News
Welcome Webellian on board!

Webellian is a private French-Polish company founded in 2012, based in Warsaw. The company works with well-known brands and multinational corporations to help them digitally transform their operations and integrate AI solutions into their operations and services

Read On