Rozwiń swoją działalność

Grow your business

About us
O nas
Contact us
Skontaktuj się z nami

Łączymy | Connecting

Kreujemy wydarzenia, dając możliwość nawiązania cennych międzynarodowych kontaktów. We create events by providing opportunities to make valuable international contacts.

O nas | About us

Polsko-Luksemburska Izba Gospodarcza powstała w styczniu 2019 r. i zrzesza przedsiębiorców z Polski i Luksemburga reprezentujących różne branże gospodarki. | The Poland-Luxembourg Chamber of Commerce was established in January 2019 and brings together entrepreneurs from Poland and Luxembourg representing various sectors of the economy.  

Reprezentujemy | Representing

Reprezentujemy interesy członków Izby wobec władz samorządowych i innych organizacji gospodarczych. | We represent the interests of Chamber members before local authorities and other business organizations.

O nas | About us

łączymy | wspieramy | reprezentujemy
connecting | suporting | representing

Polsko-Luksemburska Izba Gospodarcza powstała w styczniu 2019 r. i zrzesza przedsiębiorców z Polski i Luksemburga reprezentujących różne branże gospodarki.

The Poland-Luxembourg Chamber of Commerce was established in January 2019 and brings together entrepreneurs from Poland and Luxembourg representing various sectors of the economy.

Czy to prawda, co mówią o... | Is it true what they say about...

Members of the Poland-Luxembourg Chamber of Commerce include

Do członków Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej należą

Latest news

Najnowsze wiadomości

News
Concert of the Luxembourg Philharmonic Orchestra

We are proud that we could be part of a symphony concert presented by the outstanding Luxembourg Philharmonic Orchestra.Consisting of 99 musicians from 20 different countries, this Orchestra, under the direction of the rising star conductor Gustavo Gimeno, provided an unforgettable musical experience.

Read On