Rozwiń swoją działalność

Grow your business

About us
O nas
Contact us
Skontaktuj się z nami

Łączymy | Connecting

Kreujemy wydarzenia, dając możliwość nawiązania cennych międzynarodowych kontaktów. We create events by providing opportunities to make valuable international contacts.

O nas | About us

Polsko-Luksemburska Izba Gospodarcza powstała w styczniu 2019 r. i zrzesza przedsiębiorców z Polski i Luksemburga reprezentujących różne branże gospodarki. | The Polish-Luxembourg Chamber of Commerce was established in January 2019 and brings together entrepreneurs from Poland and Luxembourg representing various sectors of the economy.

Reprezentujemy | Representing

Reprezentujemy interesy członków Izby wobec władz samorządowych i innych organizacji gospodarczych. | We represent the interests of Chamber members before local authorities and other business organizations.

O nas | About us

łączymy | wspieramy | reprezentujemy
connecting | suporting | representing

Polsko-Luksemburska Izba Gospodarcza powstała w styczniu 2019 r. i zrzesza przedsiębiorców z Polski i Luksemburga reprezentujących różne branże gospodarki.

The Polish-Luxembourg Chamber of Commerce was established in January 2019 and brings together entrepreneurs from Poland and Luxembourg representing various sectors of the economy.

Czy to prawda, co mówią o... | Is it true what they say about...

Members of the Polish-Luxembourg Chamber of Commerce include

Do członków Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej należą

Latest news

Najnowsze wiadomości

News
The 5th Luxembourg – Poland Business Conference

On February 29, 2024, the 5th edition of the Luxembourg-Polish Business Conference will be held at the prestigious  Luxembourg Chamber of Commerce. This year’s event, organized by the Luxembourg-Poland Chamber of Commerce (LPCC), will focus on an important aspect of modern business: Cybersecurity in the financial sector.The conference will attract the attention of industry experts and opinion leaders in the areas of cybersecurity, fintech, digitalization and innovation. It will be an excellent opportunity to exchange experiences and explore current trends in online security.

Read On