Rozwijaj swój biznes

Grow your business

Poznaj nas
About us
Skontaktuj się
Contact us

Łączymy | Connecting

Kreujemy wydarzenia dając możliwość zawierania wartościowych międzynarodowych kontaktów.

We create events by providing opportunities to make valuable international contacts.

O nas

Polsko-Luksemburska Izba Gospodarcza powstała w styczniu 2019 r. i zrzesza przedsiębiorców z Polski i Luksemburga reprezentujących różne branże gospodarki.

The Polish-Luxembourg Chamber of Commerce was established in January 2019 and brings together entrepreneurs from Poland and Luxembourg representing various sectors of the economy.

Reprezentujemy

Interesy członków Izby reprezentujemy wobec władz lokalnych i innych organizacji gospodarczych.

O nas

łączymy | connecting
wspieramy | suporting
reprezentujemy | representing

Polsko-Luksemburska Izba Gospodarcza powstała w styczniu 2019 r. i zrzesza przedsiębiorców z Polski i Luksemburga reprezentujących różne branże gospodarki.

The Polish-Luxembourg Chamber of Commerce was established in January 2019 and brings together entrepreneurs from Poland and Luxembourg representing various sectors of the economy.

Czy to prawda co mówią o...

Do Polsko-luksemburskiej Izby Gospodarczej należą m.in.:

Aktualności