Wyniki ankiety koniunkturalnej 2024!

Wyniki ankiety koniunkturalnej „Polska w ocenie inwestorów zagranicznych” przeprowadzonej na zlecenie Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska) wraz z 10 izbami bilateralnymi w Polsce, zrzeszonymi w Międzynarodowej Grupie Izb Handlowych (IGCC), w tym z Polsko-Luksemburską Izba Gospodarczą wskazują na pozytywne perspektywy w obliczu wyzwań gospodarczych. Przedsiębiorcy oceniają kondycję gospodarki i własnej branży znacznie lepiej niż w ubiegłym roku.

Przedsiębiorcy spoglądają w przyszłość z większym entuzjazmem niż w ostatnich kilkunastu miesiącach. Zarówno perspektywy rozwoju ich własnych przedsiębiorstw, jak i ogólna kondycja gospodarki, wydają się teraz bardziej obiecujące.

Decyzje rządu dotyczące warunków prowadzenia działalności gospodarczej cieszą się coraz większym uznaniem. Polska zyskała pozycję wśród trzech najbardziej pożądanych miejsc inwestycyjnych w badanych krajach. Członkostwo w Unii Europejskiej nadal jest uważane za kluczowy czynnik wspierający inwestycje zagraniczne w Polsce.

Przedsiębiorcy wyraźnie poprawili swoją ocenę stanu gospodarki w porównaniu z rokiem poprzednim. Ponad 87% uczestników badania uznało obecny stan gospodarki za dobry lub satysfakcjonujący, co oznacza wzrost o ponad 20 punktów procentowych w porównaniu z wynikami z poprzedniego roku. Jednocześnie znacząco mniej przedsiębiorców negatywnie ocenia obecną sytuację gospodarczą: w 2024 roku tylko 12,8% uczestników badania uznało ją za złą, podczas gdy w 2023 roku było to aż 33,6%.

Respondenci zidentyfikowali również obszary, które wymagają dalszych usprawnień. Według przedsiębiorców główne wyzwania obejmują szybkie wdrożenie procesu transformacji energetycznej, reformę systemu podatkowego oraz poprawę dostępności do wykwalifikowanych pracowników.

Wśród kluczowych wyzwań stawianych przed firmami wymieniono także czynniki takie jak jakość kształcenia zawodowego, funkcjonowanie administracji publicznej oraz przejrzystość procedur związanych z zamówieniami publicznymi. Dodatkowo, niskie oceny otrzymały przewidywalność polityki gospodarczej, obciążenia podatkowe oraz koszty pracy. Warto jednak zaznaczyć, że w bieżącym roku odnotowano nieznaczne zmniejszenie liczby negatywnych opinii w tych obszarach w porównaniu z poprzednim rokiem.

Wyniki ankiety koniunkturalnej znajdą Państwo TUTAJ