Krajowa Izba Gospodarcza

Krajowa Izba Gospodarcza
The Polish Chamber of Commerce

Krajowa Izba Gospodarcza to największa organizacja samorządu gospodarczego w Polsce. Funkcjonuje od 1990 i łączy 160 organizacji biznesowych. Jest członkiem Stowarzyszenia Europejskich Izb Przemysłowo-Handlowych (Eurochambres) oraz Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu.

KIG dba o to, aby warunki prowadzenia działalności w Polsce były przyjazne, a głos przedsiębiorców brany pod uwagę. W tym celu prowadzi aktywności na wielu obszarach – monitoruje działalność ustawodawczą, współpracuje z rządem RP przy realizacji projektów międzynarodowych, a także – za pośrednictwem swojego zespołu ekspertów, uczestniczy w procesie stanowienia prawa i opiniowania aktów prawnych, zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym.

Izba jest organizatorem konferencji, szkoleń i wydarzeń branżowych w Polsce (m.in. Kongres Innowacyjnej Gospodarki, Forum Młodych Przedsiębiorców, Europejski Meeting Gospodarczy) oraz uczestnikiem międzynarodowych wystaw mających na celu promocję Polski na świecie. Posiada silny głos w publicznej debacie na temat etycznego prowadzenia biznesu, nagradzając najwrażliwsze społecznie firmy.

Luksembursko-Polska Izba Gospodarcza
Luxembourg-Poland Chamber of Commerce

Luksembursko-Polska Izba Handlowa (LPCC) jest organizacją non-profit, założoną w 2012 w Wielkim Księstwie Luksemburga. LPCC jest pomostem łączącym stosunki biznesowe między Luksemburgiem i Polską.

W ciągu 7 lat działalności stała się cenioną i wiodącą organizacją zrzeszającą ponad 60 członków korporacyjnych i ponad 40 członków prywatnych, zarówno luksemburskich jak i polskich.

Izba skupia się przede wszystkim na umożliwieniu budowania silnych, trwałych i efektywnych relacji naszych Członków w celu promowania dwustronnych, luksembursko-polskich stosunków gospodarczych. LPCC dostarcza również informacje oraz aktywnie promuje swoich Członków i ich osiągnięcia.

LPCC corocznie organizuje około 14 wydarzeń w Luksemburgu, jak i w ambasadzie Luksemburga w Warszawie, w tym m.in. comiesięczne spotkania o nazwie „Meet-up” promujące swoich firmowych Członków.  Dodatkowo, tworzy ekskluzywne spotkania na zaproszenie oraz konferencje, w tym coroczną „Luxembourg-Poland Business Conference”. 

LPCC stworzyła również jedyny w Luksemburgu coroczny projekt „Entrepreneurial Women Training” adresowany do kobiet w Luksemburgu, które chcą rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W tym roku odbędzie się już 6-ta edycja tego wyjątkowego projektu.

Ponadto, Izba blisko współpracuje z Ambasadą Rzeczpospolitej Polskiej w Luksemburgu i Ambasadą Wielkiego Księstwa Luksemburga w Warszawie. Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z LPCC na stronie: www.lpcc.lu.