PLIG łączy polski i łotewski biznes

Wizyta stanowa Wielkiego Księcia Luksemburga w Łotwie stała się przyczynkiem do nawiązania licznych relacji biznesowych przez PLIG w ramach Pierwszego Łotewsko-Luksemburskiego Forum Biznesowym

W pierwszej połowie marca PLIG wzięło udział w pierwszym Łotewsko-Luksemburskim Forum Biznesowym. Było ono częścią wizyty stanowej Wielkiego Księcia Luksemburga w Łotwie organizowanej przez JE Ambasadora Luksemburga w Warszawie Paula Schmita. PLIG brała udział w wydarzeniu jako część misji ekonomicznej Luksemburga.

Gospodarze zapewnili intensywny program. Forum wspólnie otworzyli Wielki Książe i Prezydent Łotwy. Przemówienia otwierające wygłosili luksemburski Minister Gospodarki Franz Fayot i łotewska Minister Gospodarki Ilze Indriksone. Po zakończeniu części oficjalnej Forum, odbyły się bezpośrednie networkingowe spotkania biznesowe pomiędzy firmami oraz organizacjami luksemburskimi i łotewskimi. W kolejnej części uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach na temat zrównoważonego budownictwa i biznesu (z naciskiem na aspekty wykorzystania drewna oraz materiałów pochodnych, których Łotwa jest wiodącym eksporterem).

Według zgodnego stanowiska wszystkich panelistów Forum stosunki handlowe i gospodarcze między Luksemburgiem a Łotwą mają duży potencjał rozwoju, zwłaszcza w dziedzinie gospodarki cyfrowej i zielonej oraz przemysłu opartego na surowcach zrównoważonych.

Podczas całego dnia spotkań PLIG udało się wypracować wiele interesujących kontaktów biznesowych, kulturalnych i relacyjnych (np. z przedstawicielami LCC, LUXinnovation). PLIG wypracowało liczne relacje z przedstawicielami łotewskiego biznesu. W Forum uczestniczyły podmioty działające na polskim i luksemburskim rynku: np. Koch Industies, Arcelor Mittal, z przedstawicielami których PLIG odbyło spotkania networkingowe. Licznie reprezentowana była silna branża startup’owa, której przedstawicieli szczególnie zainteresowały relacje wypracowane pomiędzy PLIG i luksemburskim House of Startups.

Udział PLIG w Forum stał się impulsem do podjęcia działań zmierzających do integracji polskich i łotewskich wspólnych grup interesów w perspektywie współpracy gospodarczej z Luksemburgiem.

Gospodarzami Forum byli: Luksemburska Izba Gospodarcza (LCC), Ministerstwem Gospodarki Luksemburga, Luxinnovation oraz Łotewska Agencja Inwestycji i Rozwoju (LIAA).

PLIG reprezentowali: Agnieszka Hipś, Oskar Skibicki