Zarząd Izby

Krzysztof Bramorski
Prezes Zarządu
WROCŁAW
T: +48 71 346 70 87
E: kbramorski@plig.biz


Paweł Kuraszkiewicz
Wiceprezes Zarządu
POZNAŃ
T: +48 71 346 70 87
E: pkuraszkiewicz@plig.biz


Tomasz Kopoczyński
Wiceprezes Zarządu
GDYNIA
T: +48 58 669 95 20
E: tkopoczynski@plig.biz


Szymon Malecki
Skarbnik
KRAKÓW
T: +48 12 257 14 36
E: smalecki@plig.biz


Przemysław Kamil Rosiak
Sekretarz
WARSZAWA
T: +48 22 528 13 00
E: pkrosiak@plig.biz


Katarzyna Bożekowska-Zawisza
Członek Zarządu
LUXEMBOURG
T: +352 691 217 830
E: kbozekowska-zawisza@plig.biz

Rada Izby

Michał Lachert

Marek Musioł
Członek Rady PLIG
WARSZAWA
T: +48 22 637 30 38
E: mmusiol@plig.biz

Robert Borkowski