Świąteczne życzenia

Rok 2021 okazał się dla Izby dość owocny i produktywny. Działając w ramach narzuconych na biznes ograniczeń oraz zasad, kontynuowaliśmy pracę na rzecz rozwoju i wspierania działalności międzynarodowej.

czytaj dalej

Podsumowanie spotkania z Ministrem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Panem Tadeuszem Kościńskim

W spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Finansów wzięło udział ponad 130 przedstawicieli firm zrzeszonych w Międzynarodowych Izbach Gospodarczych, należących do IGCC (Międzynarodowa Grupa Izb Gospodarczych). W spotkaniu uczestniczyli Minister Finansów Tadeusz Kościński, Ambasador Belgii w Polsce Luc Jacobs, Prezes Belgijskiej Izby Handlowej Pierre Detry oraz Wiceminister Jan Sarnowski i Anna Chałupa….

czytaj dalej