Reprezentujemy interesy członków Izby wobec władz samorządowych i innych organizacji gospodarczych.