Misja Gospodarcza

Misja Gospodarcza do Luksemburga
2021*


Polsko-Luksemburska Izba Gospodarcza wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, zapraszają do udziału w wielobranżowej misji gospodarczej do Wielkiego Księstwa Luksemburga.

Misja gospodarcza służyć będzie nawiązaniu i ułatwieniu współpracy międzynarodowej, zacieśnieniu kontaktów i wykreowaniu nowych możliwości rozwoju dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych z Polski i Luksemburga.

Misji przewodniczyć będzie Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Pan Cezary Przybylski oraz Prezes Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej, Pan Krzysztof Bramorski.

Dlaczego Luksemburg?

Otwartość, dynamizm i pewność to cechy charakterystyczne gospodarki Luksemburga. Usytuowanie w samym centrum Europy, z wielojęzycznymi mieszkańcami i pracownikami transgranicznymi z Francji, Belgii i Niemiec oraz ukierunkowanie na międzynarodową współpracę czyni z Luksemburga jedną z najbardziej otwartych gospodarek.

Kierunki rozwoju gospodarki Luksemburga wytycza Trzecia Rewolucja Przemysłowa (TRP). Do 2050 roku kraj stawia na rozwój odnawialnych źródeł energii, ekologicznej mobilności, inteligentnego budownictwa, gospodarowania odpadami spożywczymi a także nowoczesnych technologii i innowacji w sektorze finansowym.

Misja gospodarcza obejmuje obszary działalności gospodarczej, co do których upatruje się największe możliwości współpracy z Luksemburgiem, m.in.: sektor kosmiczny; logistyka, w tym green logistic; cleantech; fintech; health technologies; budownictwo ekologiczne.

Osoby reprezentujące wskazane obszary gospodarki, zainteresowane udziałem w misji gospodarczej, proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres: misja@plig.biz

W programie Misji Gospodarczej przewiduje się:

  • udział w seminarium prezentującym uwarunkowania gospodarcze oraz możliwości biznesowe Wielkiego Księstwa Luksemburga;
  • spotkanie networkingowe z luksemburskimi przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami naukowymi;
  • udział w uroczystym bankiecie w Ambasadzie RP w Luksemburgu z udziałem przedstawicieli biznesu polskiego i luksemburskiego;
  • wizytę studyjną w wybranych firmach, instytucjach otoczenia biznesu lub jednostkach naukowych.

Szczegółowe informacje już wkrótce. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres misja@plig.biz.

* dokładny termin zostanie określony początkiem 2021 r.