Misja gospodarcza do Luksemburga
Dolnośląsko-Luksemburskie Forum Gospodarcze|
9-11 czerwca 2022 r.

Szanowni Państwo,

w ramach programu Going Global – Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza Województwa Dolnośląskiego, z inicjatywy Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej, w dniach od 9 do 11 czerwca 2022 r. odbędzie się w Luksemburgu Dolnośląsko-Luksemburskie Forum Gospodarcze.

Spotkanie przedsiębiorców z luksemburskimi partnerami służyć będzie nawiązaniu i ułatwieniu współpracy, zacieśnieniu kontaktów i wykreowaniu nowych możliwości rozwoju dla firm, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych z Polski i Luksemburga.

Do udziału w misji i spotkaniu zapraszamy firmy zainteresowane działaniami na rynku luksemburskim, reprezentujące m.in. branże: kosmiczną, logistyczną, finansową, budownictwo, branżę winiarską, health technologies.

Program pobytu i agenda spotkań przygotowywane są we współpracy z partnerami: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Ambasada RP w Luksemburgu, Luksemburska Izba Handlowa, Polsko-Luksemburska Izba Gospodarcza i Luksembursko-Polska Izba Handlowa.

Planowany harmonogram pobytu:

9 czerwca, Luksemburg:

Business Summer Party (Ambasada RP w Luksemburgu), alternatywnie zwiedzanie muzeum w Schengen.

10 czerwca, Luksemburg:

Business Forum Dolny Śląsk – Luksemburg (Luksemburska Izba Handlowa):

  • prezentacja specyfiki prowadzenia działalności gospodarczej na rynku luksemburskim i kontaktów handlowych z partnerami z Luksemburga,
  • prezentacja potencjału gospodarczego Dolnego Śląska,
  • spotkania B2B z udziałem dolnośląskich i luksemburskich przedsiębiorców.

wizyta studyjna w winnicy w okolicy Schengen (TBC).

11 czerwca, Luksemburg:

Wylot delegacji z Luksemburga do Wrocławia w godzinach porannych

—–

Udział w Dolnośląsko-Luksemburskim Forum Gospodarczym przedsiębiorców z Dolnego Śląska jest wspierany ze środków samorządu województwa w ramach projektu Going Global – Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza. Firmy spoza Dolnego Śląska mogą wziąć udział w Forum na zasadach komercyjnych. Szczegóły programu oraz koszty udziału w misji są aktualnie w trakcie uzgodnień z luksemburskimi partnerami oraz organizacjami otoczenia biznesu. O dalszych szczegółach poinformujemy po potwierdzeniu zainteresowania udziałem w misji.

Zapraszamy do rejestracji udziału. Zgłoszenia przyjmowane są do 23.05.2022 r. Prosimy o wypełnienie załączonego formularza i odesłanie na adres misja@plig.biz. Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu: misja@plig.biz, T: 71 346 70 87.

Dlaczego Luksemburg?

Otwartość, dynamizm i pewność to cechy charakterystyczne gospodarki Luksemburga. Usytuowanie w samym centrum Europy, z wielojęzycznymi mieszkańcami i pracownikami transgranicznymi z Francji, Belgii i Niemiec oraz ukierunkowanie na międzynarodową współpracę czyni z Luksemburga jedną z najbardziej otwartych gospodarek.

Formularz Zgłoszeniowy