Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej,

Zarząd Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej zaprasza na

Walne Zgromadzenie Członków
Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej,
które odbędzie się 03 czerwca 2022 r. o godz. 14.00 w Warszawie.

Dzięki życzliwości J.E. pana ambasadora Paula Schmita cieszymy się, mogąc zaprosić Państwa do Ambasady Wielkiego Księstwa Luksemburg przy ul. Słonecznej 15, 00-789 Warszawa. Pan Ambasador będzie również Gościem naszego Zgromadzenia.

Ci z Państwa, którzy nie będą mogli przybyć na Zgromadzenie osobiście, po uprzedniej rejestracji i weryfikacji będą mogli wziąć w nim udział w formie hybrydowej.

Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na nim członków. Jeżeli członek PLIG nie będzie mógł osobiście lub online uczestniczyć w Zgromadzeniu, to zgodnie z § 18 pkt 2, 3 Statutu Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej może udzielić pisemnego pełnomocnictwa innym osobom.

Potwierdzenie obecności: Celem potwierdzenia obecności na Walnym Zgromadzeniu Członków PLIG prosimy o przesłanie e-mailem na adres info@plig.biz potwierdzenia udziału (wraz pełnomocnictwem, jeżeli jest wymagane) do 27 maja 2022 r. Oryginał pełnomocnictwa należy przekazać w dniu Walnego Zgromadzenia Członków PLIG, przed rozpoczęciem obrad lub przesłać listownie na adres Biura Zarządu PLIG.

W przypadku pytań związanych z Walnym Zgromadzeniem Członków prosimy o kontakt z Biurem Izby, tel. 71 346 70 87, e-mail: info@plig.biz

PORZĄDEK OBRAD
Walnego Zgromadzenia Członków
Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej
w dniu 03.06.2022 r.

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zgromadzenia.
 4. Słowo J.E. pana Ambasadora Paula Schmita
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności PLIG w okresie 2020 – 2021.
 6. Przedstawienie przez Radę PLIG sprawozdania z oceną działalności PLIG w okresie 2020 – 2021.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego PLIG za rok 2020 i 2021, podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.
 8. Przedstawienie aktualnych projektów i działań PLIG.
  Sprawy różne.
 9. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Członków PLIG.

Dokumenty do pobrania