2nd Luxembourg-Poland Business Conference. Program konferencji.

Zapraszamy do udziału w 2nd Luxembourg-Poland Business Conference: Luxembourg-Poland Partnership in Space Business.

Konferencja odbędzie się 5 grudnia 2019 (czwartek) w Warszawie w Ambasadzie Luksemburga. Dyskusje panelowe i spotkania przedstawicieli świata nauki i biznesu trwać będą od godz. 9.00 do 15.00

Luksembursko-Polska Izba Gospodarcza organizuje Konferencję w kooperacji z Ambasadą Wielkiego Księstwa Luksemburga w Polsce, Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Luksemburgu oraz Polsko-Luksemburską Izbę Gospodarczą (PLIG).

W dniu 12 października 2018 r. Wielkie Księstwo Luksemburga i Rzeczpospolita Polska podpisały Memorandum (MoU) dla rozpoczęcia dwustronnej współpracy w dziedzinie działań kosmicznych ze szczególnym uwzględnieniem zasobów kosmicznych. Sygnatariuszami porozumienia byli Wicepremier i Minister Gospodarki Luksemburga Étienne Schneider oraz polska Minister Przedsiębiorczości i Technologii Pani Jadwiga Emilewicz

Celem konferencji jest przegląd stanu współpracy dwustronnej oraz spotkanie firm i ekspertów z branży kosmicznej, a także z sektora finansów i sektora publicznego z Luksemburga i Polski. Omówione zostaną zagadnienia związane z rozwojem technologii kosmicznej jako działalności długoterminowej, która jednak ma potencjał krótkoterminowego wdrożenia na rynku. Będzie to świetna okazja dla przedsiębiorców sektora kosmicznego z obu państw do wymiany poglądów i doświadczeń oraz znalezienia partnerów do współpracy.

Więcej informacji na temat Konferencji i udziału w niej udziela Pani Katarzyna Stanczew (Katarzyna.Stanczew@mae.etat.lu).

Zapoznaj się z programem konferencji zamieszczonym na stronie Wydarzenia