2nd Luxembourg-Poland Business Conference

Konferencja biznesowa sektora kosmicznego

Polsko-Luksemburska Izba Gospodarcza aktywnie włącza się w organizację drugiej Luksembursko-Polskiej Konferencji Biznesowej. W tym roku konferencja poświęcona będzie zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą eksploracją kosmosu i technologiami wykorzystywanymi w podboju kosmosu.

2nd Luxembourg-Poland Business Conference: Luxembourg-Poland Partnership in Space Business, odbędzie się 5.12.2019 roku w Ambasadzie Luksemburga w Warszawie. Przewiduje się, że weźmie w niej udział około stu uczestników, będących najważniejszymi graczami sceny space w Luksemburgu i Polsce. Podczas dwóch paneli: prawnego i biznesowego, zostaną przedstawione i przedyskutowane najistotniejsze informacje z tych obszarów.