2nd Luxembourg-Poland Business Conference.

W Warszawie spotkali się przedstawiciele firm i instytucji publicznych oraz eksperci z branży kosmicznej z Luksemburga i Polski by porozmawiać i podzielić się doświadczeniami związanymi z rozwojem technologii kosmicznych.

Celem konferencji był przegląd stanu współpracy dwustronnej oraz zebranie firm i ekspertów z branży kosmicznej, a także z sektora finansów i sektora publicznego z Luksemburga i Polski w celu omówienia zagadnień związanych z rozwojem przestrzeni kosmicznej.

W 2 Luksembursko-Polskiej Konferencji Biznesowej wzięło udział ponad 100 osób z Luksemburga i Polski. W trakcie Konferencji podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Polsko-Luksemburską Izba Gospodarczą a Luksembursko-Polską Izbą Gospodarczą.

Patronat Honorowy
Minister Ekonomii Wielkiej Księstwa Luksemburga
Minister Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej
Sponsor: SES
Patronat medialny: Rzeczpospolita