Spotkanie online KIG: wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19

Zapraszamy na spotkanie informacyjne Krajowej Izby Gospodarczej dotyczące wsparcia antycovidowego dla sektorów: handel, odzysk materiałowy surowców, opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz gospodarka wodno-kanalizacyjna i rekultywacja.

Spotkanie online odbędzie się 18.12.2020 r. o godz. 10.00 i potrwa do godziny 11.00. Będzie prowadzone z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. Więcej informacji o projekcie oraz link do spotkania na stronie Akademia Menadzera.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 2.21 POWER wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19 poprzez realizację usług rozwojowych wspierających zdobycie, uzupełnienie lub aktualizację kompetencji, kwalifikacji lub części kwalifikacji.