Covid – 19 | rozwiązania prawne w sytuacji kryzysowej

PLIG włączając się w konsultacje dotyczące rozwiązań prawnych wprowadzanych w sytuacji kryzysowej związanej z epidemią koronawirusa prosi o zgłaszanie sugestii i postulatów pod adresem administracji rządowej w zakresie rozwiązań pożądanych ze strony przedsiębiorców dotkniętych kryzysem.

W tym trudnym dla przedsiębiorców czasie szczególne znaczenie nabierają zadania Izby związane z ochroną interesów gospodarczych członków Izby, w tym wyrażanie opinii o projektach rozwiązań, w tym prawnych, odnoszących się do funkcjonowania gospodarki.

Chcąc godnie reprezentować Państwa interesy prosimy o przesyłanie informacji, pomysłów, wniosków i propozycji, które pomogłyby przedsiębiorcom przetrwać czas kryzysu. Zostaną one przekazane administracji rządowej w ramach konsultacji w zakresie rozwiązań pożądanych ze strony przedsiębiorców dotkniętych kryzysem.

Na Państwa informacje czekamy pod adresem: info@plig.biz