Cybersecurity Week Luxembourg

Cyberbezpieczeństwo w Polsce i Luksemburgu

W Luksemburgu trwa Cybersecurity Week. To seria wydarzeń promujących bezpieczeństwo cybernetyczne wśród przedsiębiorców i mieszkańców Wielkiego Księstwa. Z tej okazji opublikowano pierwsze obszerne mapowanie luksemburskiego ekosystemu cyberbezpieczeństwa.

Polski krajowy system bezpieczeństwa cybernetycznego nie doczekał się jeszcze graficznej prezentacji, ale szczegółowe informacje na jego temat znajdują się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

Przypominamy, że 1 sierpnia 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę o systemie systemów bezpieczeństwa cybernetycznego, wdrażając do polskiego rozporządzenia w sprawie zgodności z zaleceniami Rady UE (UE) w sprawie działań na rzecz ogólnej poziom bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (dotyczy 2016/1148), tzw. Dyrektywa NIS.

Przydatne linki

https://www.csirt.gov.pl/cer/publikacje/raporty-o-stanie-bezpi/964,Raport-o-stanie-bezpieczenstwa-cyberprzestrzeni-RP-w-2018-roku.html

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/krajowy-system-cyberbezpieczenstwa-

https://www.cybersecurityweek.lu/

Mapa luksemburskiego ecosystemu cyberbezpieczeństwa