CYKL BEZPŁATNYCH WEBINARÓW | AML/CFT w przedsiębiorstwach

Zapraszamy do udziału w cyklu bezpłatnych webinarów „AML/CFT w przedsiębiorstwach: obowiązki i praktyczne aspekty stosowania„.

Webinary odbędą się w formie zdalnej (ZOOM) w dniach 21.01.2021, 04.02.2021 oraz 18.02.2021 w godzinach 11.00 – 12.00.

Dlaczego organizujemy cykl webinarów „AML/CFT w przedsiębiorstwach: obowiązki i praktyczne aspekty stosowania”?

  • Wzmacniamy wiedzę w zakresie nowych standardów i regulacji AML/CFT
  • Inspirujemy do poszukiwania nowych rozwiązań
  • Tworzymy platformę wymiany doświadczeń

Do kogo kierujemy webinary?

  • członkowie organów spółek kapitałowych
  • biegli rewidenci, księgowi, 
  • osoby odpowiedzialne za wdrażanie procedur AML oraz CFT w instytucjach obowiązanych, 
  • oficerowie compliance, dyrektorzy finansowi,
  • pośrednicy w obrocie nieruchomościami, 
  • banki i instytucje finansowe, instytucje płatnicze, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, pośrednicy ubezpieczeniowi, podmioty świadczące usługi w zakresie wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi oraz pośrednictwa w ich wymianie, podmioty prowadzące działalność kantorową, fundacje i stowarzyszenia

Program

WEBINAR 1 / 21.01.2021

– AML/CFT w przedsiębiorstwach: Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego i zgłaszanie informacji do CRBR –

Spółki muszą umieć poprawnie zidentyfikować beneficjenta rzeczywistego i w sposób prawidłowy zamieścić informację w Rejestrze, aby uniknąć odpowiedzialności za nieprzekazanie informacji lub przekazanie informacji niezgodnej z prawdą.

Webinarium skupi się na zaprezentowaniu sposobów określenia beneficjenta rzeczywistego, sposobach publikacji informacji o beneficjencie w Rejestrze, a także błędach, które mogą się pojawić w toku identyfikacji lub publikacji informacji.

Termin rejestracji: 18.01.2021

WEBINAR 2 / 04.02.2021

– AML/CFT w przedsiębiorstwach: Skutki działalności instytucji obowiązanych dla ich klientów i potencjalne konsekwencje w aspekcie praktycznym –

Celem webinarium będzie zaprezentowanie wymiaru praktycznego działalności instytucji obowiązanych oraz przekazanie informacji o potencjalnych skutków wykonywania obowiązków ustawowych przez instytucje obowiązane dla ich klientów. W szczególności omówione będą czynności wykonywane przez instytucje obowiązane, zakres przetwarzanych przez nie informacje i możliwe następstwa gromadzenia informacji wymaganych przez Ustawę.

Termin rejestracji: 01.02.2021

WEBINAR 3 / 18.02.2021

– AML/CFT w przedsiębiorstwach : Instytucje obowiązane w myśl Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu –

Webinarium skupi się na zaprezentowaniu katalogu instytucji obowiązanych oraz omówieniu ich podstawowych obowiązków z uwzględnieniem praktycznych aspektów ich funkcjonowania.

Termin rejestracji: 15.02.2021

Rejestracja

Osoby, które chcą wziąć udział w webinarze proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres info@plig.biz. Tylko osoby zgłoszone otrzymają link do webinaru.

Cykl webinarów jest zorganizowany przez Polsko-Luksemburską Izbą Gospodarczą i Kancelarię Prawną BSO Prawo & Podatki.

Wierzymy, że prezentowane tematy spotkają się z dużym zainteresowaniem i będą okazją do wymiany doświadczeń w gronie profesjonalistów.

Do zobaczenia podczas webinarów!