Goście na dłużej. Sopocka debata już za nami.

Ponad 50 osób, które mogą i chcą mieć wpływ na budowanie przestrzeni miejskich integrujących różne kultury wzięło udział w debacie Goście na dłużej. Miastotwórcze spotkanie mieszkańców i użytkowników miasta. Wiele ciekawych uwag w dyskusji, przykładów i wniosków.

Debata o równowadze i znajdowaniu kompromisów w przestrzeni miejskiej pomiędzy ofertą dla gości, studentów i napływających pracowników a zachowaniem jakości życia dla dotychczasowych mieszkańców. Oparta o doświadczenia Luksemburga i województwa pomorskiego daje impuls do kolejnych rozmów na temat strategii rozwoju miast w Polsce.

Debata, którą wraz z Prezesem Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej Panem Krzysztofem Bramorskim, otworzył Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław Struk była miejscem wymiany doświadczeń i myśli dotyczących zmian w kształtowaniu społeczności miejskich. Wzięło w niej udział ponad 50 uczestników, którzy mogą i chcą mieć wpływ na budowanie przestrzeni miejskich integrujących różne kultury.

Organizatorem debaty jest Polsko-Luksemburska Izba Gospodarcza, która na przykładzie Luksemburga pokazuje dobre praktyki w budowaniu i integracji kultur miejskich. Społeczności zbudowanych na wielowiekowych doświadczeniach, której członkom oferowane są nowoczesne projekty łączące ich wymagania i potrzeby, w której ponad 170 narodowości „czuje się u siebie”.

Zmiany, jakie nastąpiły w polskich miastach na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat wymagają podjęcia i wprowadzenia rozwiązań gwarantujących zachowanie potrzeb wszystkich użytkowników miasta. Otwartość na inne narodowości, którą już w XVI i XVII wieku okazywało Pomorskie oraz luksemburskie doświadczenia mogą więc stanowić podstawę do tworzenia skutecznych strategii rozwoju miast.

Debata to impuls do wymiany doświadczeń i informacji dotyczących zmian w kształtowaniu się społeczności miejskich ze szczególnym spojrzeniem na przestrzeń do mieszkania z punktu widzenia użytkowników miasta. Uczestnicy dyskusji zwrócili uwagę na problemy wynikające z nowych zjawisk, np. najmu krótkoterminowego. Wyludnianie się centrów miast to kolejny przejaw zachodzących zmian. Koniecznym staje się wypracowywanie koncepcji uatrakcyjniania centrów miast do mieszkania. Termin debaty zbiegł się z pracami nad Diagnozą Miasta Sopotu i przygotowywaną Strategią Rozwoju Miasta. Wnioski płynące z dyskusji oraz prezentacji „Goście na dłużej. Miastotwórcze spotkanie mieszkańców” mogą mieć realny wpływ na prace zespołów badawczych i projektowych.

Panele dyskusyjne poprowadzili Artur Celiński, twórca programu DNA Miasta oraz Grzegorz Piątek, krytyk architektury.

Zdjęcia udostępnione przez gdynia.pl