IGCC w sprawie zmian przepisów o cenach transferowych

Polsko-Luksemburska Izba Gospodarcza dołączyła do 16 pozostałych członków IGCC, która zgłosiła uwagi i opinie w zakresie proponowanych zmian przepisów o cenach transferowych. Zgłoszenia w imieniu IGCC dokonała pani Joanna Jaroch -Pszeniczna z Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Należy podkreślić, że IGCC wyraziła aprobatę, iż w tak ważnym dla wielu przedsiębiorców temacie zmian przepisów, jakim są uproszczenia w zakresie cen transferowych, postanowiono przeprowadzić niniejsze prekonsultacje. Niezależnie jednak od głównego przedmiotu prekonsultacji, do których Podmiot zainteresowany odnosi się w dalszej części dokumentu, IGCC chce także zwrócić uwagę na problematykę przepisów dotyczących transakcji z podmiotem znajdującym się w kraju lub na
terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (dalej: Podmiot Rajowy) oraz konsultowanych w odrębnym trybie Objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych nr 4 – domniemanie oraz należyta staranność, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT oraz art. 23za ust. 1b ustawy o PIT (dalej: Projekt Objaśnień).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią dokumentu.