Instytucjonalizacja współpracy PLIG-LPCC

Porozumienie o współpracy

W lipcu 2019 poczyniono uzgodnienia dotyczące zinstytucjonalizowania współpracy pomiędzy Polsko-Luksemburską Izbą Gospodarczą z siedzibą we Wrocławiu a Luksembursko-Polską Izbą Gospodarczą z siedzibą w Luksemburgu.

Porozumienie o współpracy zostanie podpisane podczas 2 Luksembursko-Polskiej Konferencji Biznesowej w Warszawie. Obejmie ono ustalenia w zakresie promocji obu Izb oraz współpracę podczas realizacji wspólnych przedsięwzięć.