Misja gospodarcza do Luksemburga przesunięta na 2021 r.

Przygotowywana przez Polsko-Luksemburską Izbę Gospodarczą misja gospodarcza do Luksemburga została przesunięta na 2021 r.

Wyjazd polskich przedsiębiorców do Luksemburga miał być okazją do nawiązania nowych i zacieśnienia już funkcjonujących kontaktów biznesowych. Planowane spotkania przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych obu krajów miały pomóc w tworzeniu nowych kierunków współpracy.

Niestety, ze względu na panujące w Luksemburgu obostrzenia sanitarne i wynikające z nich ograniczenia w realizacji wydarzeń z udziałem większych grup osób zmuszeni jesteśmy przesunąć wyjazd o rok.

Wszelkie informacje na bieżąco publikować będziemy na stronie MISJA Gospodarcza.