MISJA GOSPODARCZA DO LUKSEMBURGA

Cieszymy się, że Polsko – Luksemburska Izba Gospodarcza mogła wesprzeć Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego podczas koordynacji misji gospodarczej do Luksemburga skierowanej dla podmiotów z sektora MŚP z Województwa Łódzkiego.

W dniach 6-9 czerwca 2023 r., w ramach misji gospodarczej wyselekcjonowane podmioty gospodarcze udały się do Luksemburga w celu poznania specyfiki wejścia i prowadzenia działalności gospodarczej na rynku luksemburskim.

W Ambasadzie RP w Luksemburg, zorganizowane zostało spotkanie B2B z udziałem przedsiębiorców z regionu województwa Łódzkiego i przedsiębiorców luksemburskich.

Podziękowania kierujemy do Pani Katarzyny Bajdy – eksperta ds. rynku luksemburskiego, która poprowadziła dla zebranych merytoryczne warsztaty prawne podczas których omawiane były zagadnienia z zakresu: Zakładania działalności gospodarczej i ich rodzajów, kwestii podatkowych i praktycznych aspektów prowadzenia działalności w Luksemburgu.

Przedsiębiorcy odbyli również wizytę studyjną na terenie wybranych winnic w Luksemburgu.

Za organizację misji po stronie naszej Izby odpowiedzialny był mec. Oskar Skibicki.

Należy zaznaczyć, iż wszystko to nie byłoby to możliwe gdyby nie pomoc Ambasad.
Ambasady Luksemburga w Warszawie i Ambasady RP w Luksemburgu.