PLIG członkiem IGCC

Polsko-Luksemburska Izba Gospodarcza została przyjęta do International Group of Chambers of Commerce.

International Group of Chambers of Commerce to Międzynarodowa Grupa Izb Handlowych (IGCC), która powstała w 2005 roku w celu stworzenia platformy komunikacji międzynarodowej społeczności biznesowej z Rządem RP. Zrzesza obecnie 17 izb gospodarczych reprezentujących 23 kraje i ponad 2000 firm zatrudniających setki tysięcy osób, reprezentujących największe inwestycje zagraniczne w kraju.

Przystąpienie Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej do IGCC oznacza możliwość dzielenia się doświadczeniem i wiedzą na temat specyfiki luksembursko-polskich stosunków gospodarczych oraz wsparcie działań społeczności IGCC poprzez prezentację dobrych praktyk luksemburskiej gospodarki i jej uregulowań.

Chcemy brać większą odpowiedzialność za kreowanie w przestrzeni polskiej gospodarki miejsca na inwestycje luksemburskie. Chcemy mieć głos w kwestiach mających istotny wpływ na uczciwe i zrównoważone prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce – mówi Prezes PLIG Krzysztof Bramorski.

Celem działania PLIG jest wsparcie polskich i luksemburskich firm w rozwoju działalności. Dzięki przynależności do IGCC mamy wpływ na tworzenie ram prawnych dla inwestycji zagranicznych w Polsce, dając luksemburskim inwestorom atrakcyjne środowisko do inwestycji w Polsce.

IGCC wspiera interesy swoich członków poprzez działania obejmujące: keynote spotkania skierowane bezpośrednio do wyższych urzędników rządowych i decydentów, wspólne oświadczenia w pilnych sprawach dotyczących otoczenia biznesowego, ankiety i raporty dotyczące klimatu biznesowego. Rolą IGCC jest utrzymywanie i aktywny rozwój stosunków kooperacyjnych z Rządem oraz wspieranie procesu, aby Polska stała się atrakcyjnym miejscem dla inwestorów zagranicznych z obopólną korzyścią dla inwestora i społeczności lokalnej.

Do International Group of Chambers of Commerce należą::