PLIG wspiera incjatywę tworzenia prawa dla space mining

Zapewne niewiele osób wie, że Luksemburg jest światowym pionierem w legislacji dotyczącej sektora kosmicznego. Już w 2017 r. – jako pierwszy kraj w Europie i drugi na świecie – przyjął ustawę o poszukiwaniu i wydobyciu zasobów kosmicznych, a w 2020 r. uchwalił ogólną ustawę o działalności kosmicznej. Doświadczenia Luksemburga mogą służyć za przykład innym legislatorom, potencjalnie również polskim.

Pod koniec lutego 2024 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP ujawniła, że trwają prace nad ustawą o działalności kosmicznej, której projekt ma zostać przyjęty przez rząd w III kwartale 2024 r. Poprzednie próby uregulowania sektora kosmicznego miały miejsce w 2015 r., gdy przerwano prace nad ustawą o Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych (KROK). Obecnie projektowana ustawa ma mieć szerszy zakres i poza utworzeniem KROK ma przewidywać również m.in. system zezwoleń na prowadzenie działalności kosmicznej oraz zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne i wprowadzać ubezpieczenia obowiązkowe dla podmiotów działających w sektorze kosmicznym. Nie jest jasne, czy ustawa będzie regulować również kwestię eksploatacji i własności zasobów kosmicznych, czyli tzw. space mining.

Projekt ustawy o działalności kosmicznej – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Polsko-Luksemburska Izba Gospodarcza z przyjemnością ogłasza swoje zaangażowanie w prace nad inicjatywą dotyczącą prawa regulującego działalność kosmiczną. Wspólnie z Kancelarią Wardyński i Wspólnicy sp.k. oraz przedsiębiorcami z Polski i Luksemburga, reprezentującymi różne branże gospodarki, PLIG chce aktywnie uczestniczyć w tworzeniu regulacji dotyczących również wydobycia surowców z kosmosu. W tym celu, specjalnie dla Polski, przygotowujemy case study, które pomoże zrozumieć potencjał eksploracji kosmosu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą tematyką do udziału w naszych networkingowych wydarzeniach oraz konsultacjach.