Podsumowanie 2019 roku

Zapraszamy do przeczytania pisma Prezesa Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej podsumowującego ostatni rok działalności Izby oraz prezentującego plany na 2020 r.

Szanowni Państwo – Członkowie i Sympatycy Polsko – Luksemburskiej Izby Gospodarczej,
przełom roku jest okazją do podsumowań i podziękowań, a także do planowania kolejnych działań.

Niewątpliwie największe podziękowania należą się Państwu – członkom Izby, którzy wspierali jej powołanie. Dzięki zaangażowaniu Członków Założycieli 10 stycznia 2019 r. udało się sformalizować działalność Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej i rozpocząć prace organizacyjne, obejmujące między innymi opracowanie logotypu Izby wraz z wersją dla członków, uruchomienie strony internetowej (www.plig.biz) oraz profili w Social Media (jesteśmy dostępni na Facebooku oraz na LinkedIn), a także przygotowanie newslettera, który po raz pierwszy został wysłany do Państwa we wrześniu tego roku.

Już w pierwszym roku podjęliśmy się przygotowania kilku wydarzeń aktywnie wspierających polsko-luksemburską współpracę gospodarczą:

  • w maju wraz z Ambasadą Luksemburga oraz Luksembursko-Polską Izbą Gospodarczą współorganizowaliśmy konferencję „Roundtable on financing future economic growth in Luxembourg and Poland”;
  • w czerwcu członkowie Izby mieli możliwość uczestnictwa w Warszawie w spotkaniu „Business meets Diplomacy”;
  • w październiku włączając się w luksemburską inicjatywę Space Resources Week przygotowaliśmy śniadanie biznesowe pt. „Space Nation Lëtzebuerg – Luxembourg’s plans for the conquest of Outer Space”, na którym gościliśmy przedsiębiorców sektora kosmicznego z Dolnego Śląska.

Rok zamknęliśmy organizacją międzynarodowej konferencji poświęconej polsko-luksemburskiej współpracy w sektorze kosmicznym pt. Luxembourg-Poland partnership in space business” z udziałem wicepremiera i ministra gospodarki Luksemburga pana Etienne Schneidera oraz pani minister rozwoju Jadwigi Emilewicz. Była to również okazja do podpisania porozumienia o współpracy z Luksembursko-Polską Izbą Gospodarczą, które daje członkom naszej Izby nowe możliwości dotarcia do potencjalnych kontrahentów bezpośrednio na rynku luksemburskim.

Rok 2019 był zatem czasem intensywnej pracy. Cieszymy się z pozytywnych sygnałów z Państwa strony, a także z przystąpienia do Izby kolejnych przedsiębiorców. Przypomnijmy, że w gronie członków Izby przywitaliśmy cztery nowe firmy.

Nasz plan na 2020 r. zakłada przede wszystkim aktywne działanie na rzecz członków Izby i pogłębianie znaczenia Izby na polskim i luksemburskim rynku.

Do priorytetowych celów Izby należeć będzie reprezentowanie interesów polskich i luksemburskich przedsiębiorców w sprawach działań legislacyjnych oraz na forum organizacji otoczenia biznesu. Dlatego już z początkiem roku przystępujemy do Krajowej Izby Gospodarczej. Członkostwo w KIG pozwoli nam prezentować Państwa opinie i stanowiska na temat projektowanych uregulowań prawnych, brać udział w projektach badawczych dotyczących aspektów gospodarczych prowadzenia działalności. Przyczyni się także do wzmocnienia pozycji Izby i jej członków na rynku krajowym i międzynarodowym.

W kolejnych miesiącach rozwijać będziemy sieć instytucji współpracujących z Izbą, tak by w każdym większym mieście Polski nasi członkowie mogli uczestniczyć w wydarzeniach, które są dla nich istotne

Ważnym wydarzeniem będzie zaplanowana na maj 2020 r. misja gospodarcza polskich przedsiębiorców do Luksemburga. W jej ramach planowane są spotkania z władzami Wielkiego Księstwa Luksemburga, Luksemburską Izbą Gospodarczą oraz rozmowy b2b. Przygotowania do tego wydarzenia już trwają. Dodatkowo prowadzone są rozmowy z Politechniką Poznańską w sprawie konferencji nt. badań informatycznych oraz seria spotkań z ważnymi osobami biznesu, polityki, kultury. W marcu planujemy przygotować konferencję poświęconą rozwojowi miast. Z odpowiednim wyprzedzeniem będziemy Państwa informować o możliwościach udziału w poszczególnych wydarzeniach.

Oczywiście nie zaprzestaniemy prac nad rozbudową kontaktów i pogłębianiu relacji między członkami Izby. Na drugą połowę roku planowana jest rozbudowa strony internetowej o część dostępną tylko dla członków Izby. Wewnętrzny intranet pozwoli na publikacje materiałów dostępnych tylko dla członków Izby i swobodną komunikację pomiędzy członkami. Jednocześnie Izba promować będzie ofertę firm członkowskich, uruchamiając swego rodzaju bazę ofert oraz pośrednicząc w miarę możliwości w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów gospodarczych.

Wierzymy, że 2020 rok będzie dla nas rokiem pomyślności i interesujących wydarzeń. Jesteśmy otwarci na pomysły, propozycje. Liczymy na Państwa wsparcie i zaangażowanie w pracę Izby.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Bramorski
Prezes Zarządu