POLSKA | Konkurs „STENA CIRCULAR ECONOMY AWARD – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Działania zgodne z ideą gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), są coraz częściej priorytetem dla firm reprezentujących różne kategorie przedsiębiorstw, od międzynarodowych korporacji po lokalne startupy. Rosnące zainteresowanie rozwiązaniami gospodarki cyrkularnej to zarówno wyraz chęci sprostania wymogom stawianym przez prawo i konsumentów, jak również przyjęcie odpowiedzialności wobec społeczeństwa i środowiska.

GOZ to szereg korzyści m.in. efektywne wykorzystanie materiałów, ograniczenie ilości odpadów i ich wpływu na środowisko, innowacyjne modele biznesowe, nowe miejsca pracy i budowanie przewagi konkurencyjnej. 

Dla Stena Recycling, która od początku swojej działalności troszczy się o środowisko i zasoby naturalne, to potwierdzenie, że zainicjowany dwa lata temu konkurs „STENA CIRCULAR ECONOMY AWARD – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego” spełnia swoją edukacyjną rolę.

Zapraszamy do wzięcia udziału w III edycji konkursu „STENA CIRCULAR ECONOMY AWARD – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego” firm stowarzyszonych w Izbie.

Konkurs skierowany do biznesu i środowiska naukowego nagradza rozwiązania oparte na modelu biznesowym zgodnym z GOZ oraz działania na rzecz promocji idei GOZ. Dwie poprzednie edycje konkursu spotkały się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorstw wszystkich kategorii, od korporacji znanych na całym świecie po start-upy. 

Wskazuje na to rosnąca z roku na rok liczba zgłoszeń i ich wysoka wartość merytoryczna. Wśród ubiegłorocznych zwycięzców znalazły się m.in. Signify Poland Oddział w Kętrzynie (Phillips) z projektem „Pacific LED – Circular Economy ready luminaire”, IKEA Retail z projektem „Przyda się” oraz KOKO World z projektem „Moda na gospodarkę cyrkularną”.

Jak wziąć udział?

Uczestnicy mogą zgłaszać się w trzech kategoriach:

  1. dla przedsiębiorstw, które wdrożyły praktyki GOZ,
  2. dla przedsiębiorstw, które wdrożyły działania promujące GOZ,
  3. dla studentów, którzy zaproponują wdrożenie GOZ przydatne dla biznesu lub akcję społeczną promującą ideę GOZ.

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane będą do 31 stycznia 2020. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w kwietniu 2020 r. podczas gali podsumowującej trzecią edycję konkursu.

Nagrodą dla zwycięskich przedsiębiorstw jest możliwość wybrania z oferty Stena Recycling usługi środowiskowej lub szkoleniowej m.in. audytu środowiskowego, planu ekoedukacji, szkolenia środowiskowego czy dotyczącego transportu odpadów niebezpiecznych. Zwycięzcy w kategorii studenckiej otrzymają laptopy oraz grant w wysokości 10 000 zł na realizację projektu edukacyjnego z obszaru GOZ. Przedsiębiorstwa i uniwersytety zostaną także wyróżnione certyfikatem dobrych praktyk.

Informacje na temat konkursu zostały zamieszczone na dedykowanej stronie internetowej: www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award.