Prezes DIG z wizytą w PLIG

Dolnośląska Izba Gospodarcza to najstarsza izba gospodarcza na Dolnym Śląsku. Zrzesza przedsiębiorców różnych sektorów działających na terenie Dolnego Śląska ale otwartych na międzynarodową współpracę i pozyskanie nowoczesnych partnerów do współpracy.

Spotkanie Prezesa Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Pana Michała Łuczaka z Panem Prezesem Krzysztofem Bramorskim (PLIG) poświęcone było potencjalnym obszarom współpracy. W trakcie rozmów okazało się, że obie izby podobnie patrzą na wiele aspektów funkcjonowania przedsiębiorców w Polsce.

Prezesi Izb rozmawiali także na temat wspólnych lokalnych przedsięwzięć na rzecz dolnośląskich przedsiębiorców ale również współpracy z Luksemburgiem.

Krzysztof Bramorski (PLIG) i Michał Łuczak (DIG). Spotkanie w Polsko-Luksemburskiej Izbie Gospodarczej