Śniadanie biznesowe “Space Nation Lëtzebuerg – Luxembourg’s plans for the conquest of Outer Space”

Spotkanie z dolnośląskim sektorem kosmicznym

Dolny Śląsk to jeden z trzech najważniejszych ośrodków branży kosmicznej w Polsce. Swoje siedziby we Wrocławiu mają tak znakomite firmy jak Scanway, Thorium Space Technology czy SatRevolution. Do rozwoju branży w regionie przyczyniają się wykształcona kadra akademicka, a także dobre relacje między uczelniami i samorządem województwa.

W ramach Space Resources Week Polsko-Luksemburska Izba Gospodarcza przygotowała spotkanie biznesowe dla przedsiębiorców działających w sektorze kosmicznym na Dolnym Śląsku.

Spotkanie poprowadził J.E. Ambasador Luksemburga w Polsce Pan Conrad Bruch. Zaprezentował projekty realizowane w Luksemburgu w sektorze kosmicznym, możliwości współpracy z luksemburskimi instytucjami oraz podzielił się doświadczeniami.

Spotkanie było również okazją do zaproszenia firm do udziału w 2 Luksembursko-Polskiej konferencji poświęconej sektorowi kosmicznemu, która odbędzie się 5 grudnia 2019 r. w Warszawie.