Spotkanie z Ministrem Spraw Zagranicznych i Europejskich Luksemburga

Przebywający w Polsce z wizytą roboczą Minister Spraw Zagranicznych i Europejskich Wielkiego Księstwa Luksemburga Pan Jean Asselborn spotkał się z przedstawicielami Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej, pełniącymi jednocześnie urząd Konsula Honorowego Luksemburga w Polsce.

Rozmowy dotyczyły rozwoju polsko-luksemburskich stosunków gospodarczych w najbliższych latach. Minister Asselborn zapoznał się z planami prac Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej oraz działaniami podejmowanymi przez Konsulaty Honorowe na terenie Polski.

Polsko-Luksemburską Izbę Gospodarczą reprezentowali: Pan Krzysztof Bramorski, Konsul Luksemburga we Wrocławiu, Prezes Zarządu PLIG; Paweł Kuraszkiewicz, Konsul w Poznaniu, Wiceprezes Zarządu PLIG; Szymon Malecki, Konsul w Krakowie, skarbnik Izby.

W spotkaniu uczestniczyli również JE Conrad Bruch Ambasador Luksemburga w Warszawie oraz pozostali Konsulowie Luksemburga na terenie Polski – Pan Wojciech Wolf, Konsul w Łodzi; Pan Adam Byglewski, Konsul w Białymstoku; Pan Mikołaj Pluciński, Konsul w Katowicach.

Luksemburg pozostaje trzecim największym inwestorem zagranicznym w Polsce a liczba luksemburskich przedsiębiorstw w Polsce stale rośnie. Widoczne jest duże zainteresowanie partnerstwem z polskimi przedsiębiorcami w takich dziedzinach jak: logistyka, technologie środowiskowe czy wykorzystanie zasobów kosmicznych.