Świąteczne życzenia

Szanowni Państwo – Członkowie i Przyjaciele Polsko – Luksemburskiej Izby Gospodarczej,

przed nami czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Święta to czas spokoju, refleksji, całorocznych podsumowań. Z tej okazji chcielibyśmy podziękować Państwu za całą dotychczasową współpracę i zaufanie.

Rok 2021 okazał się dla Izby dość owocny i produktywny. Działając w ramach narzuconych na biznes ograniczeń oraz zasad, kontynuowaliśmy pracę na rzecz rozwoju i wspierania działalności międzynarodowej. Wprowadzone ograniczenia potraktowaliśmy jako okazję do digitalizacji produktów i zwiększenia liczby odbiorców produktów informacyjnych.

Wydarzenia z udziałem Izby, które udało się zrealizować, to m.in. cykl bezpłatnych webinarów „AML/CFT w przedsiębiorstwach: obowiązki i praktyczne aspekty stosowania”. Cykl webinarów kierowaliśmy do członków organów spółek kapitałowych, osób odpowiedzialnych za wdrażanie procedur AML oraz CFT w instytucjach obowiązanych, banków, i wszystkich zainteresowanych. Cykl webinarów pomógł w tworzeniu platformy wymiany doświadczeń oraz w inspirowaniu uczestników do poszukiwania nowych rozwiązań.

Kontynuowaliśmy również działania na rzecz wzmocnienia więzi międzynarodowych. W 2021 roku PLIG stała się członkiem IGCC, czyli aktywnego Klubu działających w Polsce bilateralnych Izb Gospodarczych. To członkostwo oznacza dla nas większe możliwości do kreowania w przestrzeni polskiej gospodarki miejsca na inwestycje luksemburskie.  W ramach IGCC zgłaszaliśmy także nasze postulaty wobec organów państwa (Min. Finansów, Min. Rozwoju itd.) w istotnych sprawach funkcjonowania firm zagranicznych w Polsce.

W tym roku udało nam się również odbyć wiele ważnych i znaczących spotkań z przedstawicielami z Luksemburga oraz Polski. Prezes Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej został przyjęty przez Ministra Spraw Zagranicznych Luksemburga, p. Jeana Asselborna, który jest żywo zainteresowany aktualną sytuacją w Polsce. Mamy nadzieje, że uda się zrealizować wspólne projekty, zaplanowane na 2022 rok.

Chcemy mieć również głos w kwestiach mających istotny wpływ na zrównoważone prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Uczestniczyliśmy w tym roku w spotkaniu Zespołu Polsko-Luksemburskiej Grupy Parlamentarnej oraz posiedzeniach Rady Krajowej Izby Gospodarczej.

Jesteśmy również widoczni podczas krajowych wydarzeń, które Izba obejmuje patronatami instytucjonalnymi. W 2021 roku Izba objęła patronatem VIII edycję Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. Uczestniczyliśmy w International Business Mixer Łódź 2021. Było to pierwsze tego typu klastrowe cross-sektorowe wydarzenie organizowane w regionie łódzkim, nastawione na nawiązanie współpracy biznesowej i B+R.

Angażujemy się w promocję i realizację wydarzeń o znaczeniu gospodarczym i naukowym. Wielobranżowa misja gospodarcza polskich przedsiębiorców do Luksemburga to przedsięwzięcie szczególnie dla nas ważne. Ze względu na obowiązujące ograniczenia musiały zostać odwołane wcześniej zaplanowanie terminy. Mamy nadzieję na realizację tego przedsięwzięcia, organizowanego wspólnie z Województwem Dolnośląskim w maju 2022 r. Podróż gospodarcza służyć będzie nawiązaniu i ułatwieniu współpracy międzynarodowej, zacieśnieniu kontaktów i wykreowaniu nowych możliwości rozwoju dla przedsiębiorstw z Polski i Luksemburga.

Niech nachodzący 2022 rok będzie wypełniony spokojem, a czas Świąt Bożego Narodzenia przyniesie ze sobą odpoczynek w radosnej atmosferze. Dziękując za dotychczasową owocną współpracę życzymy Państwu siły i energii do realizacji nowych pomysłów oraz wielu sukcesów i zadowolenia z podjętych wyzwań w 2022 roku.

Krzysztof Bramorski, Prezes Zarządu Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej