Świąteczne życzenia

Szanowni Państwo – Członkowie i Przyjaciele Polsko – Luksemburskiej Izby Gospodarczej,

z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku pragnę złożyć Państwu w imieniu Zarządu oraz Rady Izby serdeczne życzenia zdrowia i pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej.

Nadchodzące dni będą z pewnością dla wielu z Nas czasem refleksji nad przemijającym – trudnym i wymagającym – rokiem. Ale my chcemy już patrzeć w przyszłość, czerpiąc radość i dumę z pracy, jaką wykonaliśmy w ostatnich latach działalności Izby i planując kolejne działania. Spójrzmy zatem razem w przyszłość!