Święto Narodowe Wielkiego Księstwa Luksemburg

23 czerwca obchodziliśmy Święto Narodowe Wielkiego Księstwa Luksemburg znane jako Oficjalne Urodziny Wielkiego Księcia.

Tradycyjne obchody Święta Narodowego zaczynają się w mieście stołecznym Luksemburg już w przeddzień, od specjalnej ceremonii zmiany warty przed Pałacem Wielkiego Księcia.

Największą atrakcją tego dnia są jednak wieczorne procesje z pochodniami czyli Fakelzuch oraz pokazy sztucznych ogni organizowane zarówno w stolicy jak i w całym kraju.

Program Święta Narodowego rozpoczyna się 23 czerwca o godzinie 10:00 oficjalną ceremonią w Filharmonii Luksemburskiej.

Uczestniczy w nim rodzina Wielkoksiążęca, posłowie, urzędnicy państwowi i ogół społeczeństwa. W filharmonii ma miejsce przemówienie Wielkiego Księcia, Premiera i Przewodniczącego Izby Deputowanych do całego kraju.

W trakcie wydarzenia przyznawanie są odznaczenia dla zasłużonych Luksemburczyków.

Oficjalny program kończy się tradycyjnym Te Deum późnym popołudniem w katedrze Notre-Dame de Luxembourg,
w obecności członków rodziny Wielkiego Księcia.

Wszystkim obywatelom Wielkiego Księstwa Luksemburg z okazji obchodów Święta Narodowego życzymy zdrowia oraz wszelkiej pomyślności!