Uroczyste spotkanie Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej

Z dumą informujemy, iż 5 grudnia 2023 roku w CLIP Group S.A. w Swarzędzu, gdzie znajduje się siedziba Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej mieliśmy zaszczyt gościć znamienitych dyplomatów i przyjaciół naszej Izby. Swoją obecnością spotkanie uświetnili Jego Ekscelencja Ambasador Wielkiego Księstwa Luksemburga  Pan Paul Schmit oraz zastępca Ambasadora Ambasador Wielkiego Księstwa Luksemburga Pan Michel Grethen. Ponadto, honorowymi gośćmi spotkania byli konsulowie pełniący misje dyplomatyczne w Polsce, Łotwie oraz przedstawiciele firm członkowskich i firm zainteresowanych członkostwem w naszej Izbie.

Zebrani wysłuchali czterech merytorycznych prelekcji. Pierwszą poprowadziła Prezes Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej Pani Agnieszka Hipś. Prezentacja dotyczyła działalności CLIP Group, który jest jednym z największych i najnowocześniejszych hubów logistycznych Europy Środkowej, położonym na skrzyżowaniu dwóch korytarzy transportowych: Baltic-Adriatic oraz North Sea – Baltic Corridor.

Dyrektor Zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych Pani Barbara Nowakowska przedstawiła najnowsze doniesienia dotyczące sektora private equity i venture capital.

Kolejne wystąpienie należało do Pana Jacka Pawłowskiego, Radcy Prawnego i Partnera w PwC Legal, PwC Polska, który scharakteryzował i opisał różnice między fundacjami rodzinnymi polskimi w systemach prawnych Luksemburga,  Lichtensteinu i Polski.

Uwagę naszych Gości skutecznie przykuła również prezentacja poprowadzona przez Pana Dominika Nowaka z banku J. Safra Sarasin. Wystąpienie dotyczyło kluczowych obszarów działalności Grupy J. Safra, członka naszej Izby.

Spotkanie zakończyło się prezentacją Terminalu Intermodalnego CLIP, który jest jedną z największych inwestycji tego typu w Europie. Terminal poprzez zaawansowane technologie, doskonałe położenie geograficzne (zlokalizowany jest na skrzyżowaniu 2 korytarzy TENT, przy głównej europejskiej linii kolejowe E20 – Paryż – Pekin) i własną flotę pozwala na niezależne kreowanie nowych połączeń intermodalnych.

Jesteśmy przekonani, że wczorajsze spotkanie stanowiło istotny krok ku wzmocnieniu więzi gospodarczych i dyplomatycznych między Polską, a Luksemburgiem.