Zaproszenie do współpracy z Funduszem Polskich Organizacji Pozarządowych (POP Fund)

Celem Funduszu jest wsparcie organizacji, które niosą pomoc uchodźcom z Ukrainy oraz goszczącym
ich społecznościom w Polsce. W ostatnich miesiącach niektóre z nich odnotowały nawet 90% spadek finansowania. To oznacza, że aż 300 tys. potrzebujących osób może pozostać bez opieki.

Aktualna sytuacja uchodźców w Polsce: wyzwania i nowe priorytety

W ostatnich miesiącach polskie organizacje działające na rzecz wsparcia Ukrainy i uchodźców przebywających w Polsce, odnotowały nawet 90-procentowy spadek finansowania. Jednocześnie skala potrzeb uchodźców z Ukrainy nie zmniejszyła się, ale zmienił się ich charakter. Grupy, które najbardziej potrzebują pomocy to osoby starsze, z niepełnosprawnościami oraz matki małych dzieci.

Nowe rozwiązanie w Polsce, ale bezpieczne i sprawdzone na świecie

W ciągu ostatnich kilku miesięcy organizacje działające na rzecz uchodźców, w tym agendy ONZ, krajowe i międzynarodowe organizacje pozarządowe, prowadziły intensywne rozmowy w poszukiwaniu rozwiązania tej trudnej sytuacji. Fundacja PCPM, czerpiąc z własnego doświadczenia, zaproponowała stworzenie tzw. funduszu wspólnego (pooled fund) na rzecz polskich organizacji pozarządowych. Fundusz Polskich Organizacji Pozarządowych (POP Fund) polega na zbieraniu środków od darczyńców instytucjonalnych oraz korporacyjnych i ich wykorzystywaniu do finansowania projektów, wybranych w ramach otwartych zaproszeń do składania wniosków.

Rola Fundacji PCPM w POP Fund

Codziennym zarządzaniem POP Fund, zajmuje się wykwalifikowany zespół pracowników i pracowniczek  Fundacji PCPM. Natomiast kluczowe decyzje dotyczące alokacji środków i priorytetów projektów są podejmowane przez Komitet Sterujący. W jego skład wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, główni darczyńcy Funduszu, przedstawiciele polskiego rządu i władz lokalnych oraz agend ONZ (w roli obserwatora).

Fundacja PCPM planuje ogłaszać corocznie dwa nabory wniosków, z pierwszym pilotażowym zaproszeniem do ich składania planowanym na późną jesień bieżącego roku.

Dlaczego warto zaangażować się w inicjatywę PCPM?

POP Fund to przełomowe podejście, które otwiera możliwość finansowania projektów na terenie całej Polski. Wkład finansowy ze strony firm oraz przedsiębiorców może znacząco przyczynić się  do dostarczenia wsparcia tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne. PCPM z radością informuje, że pierwsze firmy: Meta i Google, już dołączyły do projektu.

Serdecznie zachęcamy do nawiązania współpracy z Fundacją PCPM, jedną z największych polskich organizacji pozarządowych, zajmujących się pomocą rozwojową, humanitarną oraz medyczną.

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową, na adres: kontakt@popfund.pl

Więcej informacji na temat POP Fund znajduje się na stronie internetowej funduszu: https://popfund.pl