Misja Gospodarcza. Dolnośląsko-Luksemburskie Forum Gospodarcze

Misja Gospodarcza do Luksemburga

W ramach programu Going Global – Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza Województwa Dolnośląskiego, z inicjatywy Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej, w dniach od 9 do 11 czerwca 2022 r. odbędzie się w Luksemburgu Dolnośląsko-Luksemburskie Forum Gospodarcze.

Spotkanie przedsiębiorców z luksemburskimi partnerami służyć będzie nawiązaniu i ułatwieniu współpracy, zacieśnieniu kontaktów i wykreowaniu nowych możliwości rozwoju dla firm, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych z Polski i Luksemburga.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie https://plig.biz/pl/misja-gospodarcza/